Schrijven

Schrijven heeft een grote invloed op het leren. Dat wat je al schrijvend automatiseert, raakt structureel verankerd. Bovendien blijft het handig om onafhankelijk van digitale apparatuur zelf notities te kunnen maken. Op het Wooldrik gebruiken we de methode “Pennenstreken” in de groepen 1 t/m 3 om kinderen vlot, vloeiend en duidelijk te leren schrijven. In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode “Schrijven in de basisschool”. 11 In de groepen 1 en 2 wordt beginnend schrijven gestimuleerd. Dit start met het leren schrijven van de eigen naam en breidt zich uit door het zelf schrijven van bijvoorbeeld themawoorden. Ook is er in groep 1 en 2 aandacht voor de schrijfmotoriek. In groep 3 en 4 vindt het aanvankelijk schrijven plaats. Hier staat het schrijven in kleine en hoofdletters centraal. In de groepen 5 t/m 8 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij vanaf groep 6 ook het schrijven op tempo aan bod komt. Daarnaast is er ook de gelegenheid voor kinderen om het geleerde toe te passen in de vorm van creatieve schrijflessen zoals het zelf bedenken van een verha