Gescheiden ouders

Regelmatig heeft school te maken met ouders die gescheiden zijn. Het invullen van het gezamenlijk gezag verloopt meestal zonder problemen en beide ouders zorgen in overleg voor een goed contact met de leerkracht van hun kind. Soms verloopt het contact tussen beide ouders en de school niet zoals gewenst. Hiervoor hebben wij een protocol gescheiden ouders opgesteld. U kunt dit protocol vinden op onze website.