Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. De school heeft hierin een aanvullende rol. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de school. De kerntaak van een school is zorgen voor onderwijs van goede kwaliteit, zodat kinderen goed voorbereid zijn op hun latere functioneren in de maatschappij. 

Het Wooldrik wil een laagdrempelige school zijn die nauw samenwerkt met ouders. Een optimale betrokkenheid is namelijk van direct belang voor het onderwijs aan de kinderen. Betrokken en actieve ouders zijn dan ook van groot belang. Wij onderscheiden vier  niveaus van ouderbetrokkenheid:

De ouder die meeleeft:

Voert een gesprekje met de juf bij de deur, leest de nieuwsbrief, bestudeert het rapport, komt op een tien minuten gesprek, komt bij tentoonstellingen, komt op school bij allerlei activiteiten.

De ouder die meedoet:

Tijdens een uitstapje, bij een klusdag, als hoofdluiscontroleur, bij allerlei festiviteiten en evenementen. De leden van de ouderactiviteitencommissie hebben hierin vooral een coördinerende rol.

De ouder die meedenkt en meebeslist.

Over de visie, over de onderwijskundige koers, over de schoolformatie, over het financieel beleid, over verbouwingen, over veiligheid.

Op MR-niveau (over reglementaire zaken) instemming en advies voer schoolformatie, sollicitaties en schoolbegroting.

Op GMR-niveau (over reglementaire zaken) instemming en advies over formatiebeleid, benoemingbeleid en financieel beleid.

Soms gebeurt er iets in de klas of op school, waar u een gevoel van onvrede aan overhoudt. Het kan ook voorkomen dat u ‘in de wandelgangen’ of ‘bij het hek’ iets verneemt, waarvan u zich afvraagt of het werkelijk waar is.

Als u ergens mee zit, een vraag of een klacht heeft, bespreek dit dan met degene die het aangaat. Alleen door er met de juiste persoon over te praten, kan er iets worden opgelost en kan het worden voorkomen dat een verhaal een eigen leven gaat leiden. Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden wij het belangrijk dat er een goed contact is tussen school en thuis!