De ouderactiviteitencommissie

Wij hebben op school een activiteitencommissie zodat de ouders meer betrokken zijn bij de organisatie van allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Uit elke klas zit er één klassenouder in deze activiteitencommissie, zodat alle klassen vertegenwoordigd zijn. De commissie overlegt per activiteit wat en hoe we het gaan organiseren in de groepen en op schoolniveau. 

De activiteiten die we onder andere gaan organiseren zijn:

Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering, voorleesdagen, Carnaval, projectweek, Pasen, verkeersexamen groep 8, avondvierdaagse, laatste schooldag.

Maar misschien komen er uit de activiteitencommissie nog andere suggesties voor activiteiten. Wij denken dat we op deze manier in samenwerking met ouders leuke activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren en hopen natuurlijk op uw medewerking.

Juf Cindy is vanuit het team het aanspreekpunt voor de activiteitencommissie.

De activiteitencommissie beschikt over een eigen emailadres, via or@hetwooldrik.nl kunt u de activiteitencommissie benaderen.

 

 

Leden van de activiteitencommissie zijn:
Carolien Martens-Schreurs (voorzitter) Nicole van Ooijen (penningmeester), Veroniek van Achteren, Nicole Dijkhuizen (secretaris), Marian Keppels, Anneke Scholten-Epema, Natalya Winters, Mascha van der Voort, Marleen Bakker-Douwma.