Kinderraad

Binnen school neemt de Kinderraad een belangrijke plaats in. De groepen 6 t/m 8 vertegenwoordigd in deze raad. Over allerlei zaken wordt door de kinderraad gesproken (behalve over onderwijsinhoudelijke zaken) en er worden besluiten genomen. Hierbij valt te denken aan: regels op het plein, speeltoestellen, feesten, etc. De voorzitters van de kinderraad zijn twee leerlingen uit groep 8, de notulisten twee leerlingen uit groep 7. De kinderraad beschikt over een eigen budget van € 150, dat ze naar eigen inzicht kan besteden. De leden hebben voor een half jaar zitting.