De school

Op het Wooldrik willen wij kinderen een stevige basis bieden waarbij de kinderen zich optimaal ontwikkelen en plezier hebben in het leren. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis hebben opgedaan en zich voldoende vaardigheden eigen hebben gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, wij leren de kinderen eigen doelen te stellen, eigen talenten te ontdekken en te gebruiken en 21e eeuwse vaardigheden toe te passen (samenwerken, digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren) Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid en de goede sfeer waarbij er persoonlijke aandacht is voor elk kind en elke ouder. Wij hebben een enthousiast team met passie voor werk en kind. Met dit team werken wij aan uitdagend onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn, zorg en ondersteuning gewaarborgd zijn. De school biedt daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten. 

Informatie en inschrijven

Net als alle ouders wilt u het beste voor uw kind: dus ook goed onderwijs!
Wij gaan graag het gesprek met u aan om te vertellen wat wij als school te bieden hebben. Komt u gerust een ochtend of een middag kijken op onze school. Sfeer proeven maakt vaak meer duidelijk dan veel woorden. U bent van harte welkom.

U kunt ook een informatiepakketje aanvragen over onze school, zodat u thuis alles rustig kan doorlezen.