Lezen

Voor technisch lezen maken wij gebruik van de methodes “Lijn 3” en “Estafette”. Groep 3 werkt met “Lijn 3” aan het aanvankelijk technisch leesproces. Vanaf groep 4 wordt er met “Estafette” gewerkt aan het voortgezet technisch leesproces. De methode “Lijn 3” is opgebouwd uit 12 thema's. In de eerste 6 thema's staan naast het aanleren van de letters vaardigheden centraal die nodig zijn om te kunnen lezen. Bijvoorbeeld het hakken van woorden in letters en/of klanken en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Na thema 6 zijn alle letters aangeboden en kunnen de kinderen in principe eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Vanaf thema 7 wordt er aandacht besteed aan het versnellen en automatiseren. Daarnaast leren kinderen verschillende lettercombinaties herkennen zoals: “aai, ooi en oei”. De weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als AVI-niveaus. Twee keer per jaar wordt er een AVI toets afgenomen, om te kunnen volgen welke niveaus de kinderen behaald hebben. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van E3 (E=eind). In groep 4 starten de kinderen met het voortgezet technisch lezen. De methode “Estafette” bouwt voort op einddoelen van “Veilig leren lezen”. Deze methode wordt gebruikt tot en met groep 6. Voor begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode “Leeslink” (vanaf de tweede helft van groep 4). Dit is een complete digibordmethode die alle kerndoelen voor begrijpend lezen behandelt. De lessen zijn altijd actueel. Dit verhoogt de motivatie bij kinderen. De kinderen leren begrijpend lezen aan de hand van zeven strategieën. Ze leren hoe en wanneer ze een leesstrategie kunnen inzetten om de tekst beter te begrijpen. Twee keer per week krijgen de kinderen een les begrijpend lezen.