Klachtenregeling

Deze regeling geldt voor alle openbare basisscholen in de gemeente Enschede.

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden opgelost. Soms lukt het echter niet om er samen uit te komen. De klacht kan ook zo ernstig van aard zijn, dat er meer moet gebeuren dan een enkel gesprek. In beide gevallen kan op basis van de klachtenregeling openbaar primair onderwijs een mondelinge of schriftelijke klacht worden ingediend bij de schoolleiding of Consent , postbus 40042 , 7504 RA Enschede, tel. (053) 488 44 44.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersoon. Deze schoolcontactpersoon is er voor u: ze luistert naar u, geeft u informatie over de mogelijke vervolgstappen en geeft u advies.

Kinderen kunnen ook op school hun verhaal kwijt bij onze interne vertrouwenspersoon.

Voor onze school zijn Nataly Nagy en Bernadette Jansen, schoolcontactpersoon en interne vertrouwenspersoon.

De school kent ook een extern vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag die naar uw gevoel onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt, begeleiden in het klachttraject.

Externe vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs is

mevr. Anne Overbeek  telefoonnummer 06-30642568

Anne Overbeek telefoon 06-306 42 568.