Formele contacten

Informatieverstrekking is van groot belang bij contacten tussen school en ouders.

Elk schooljaar kennen we de volgende “momenten”:

  •  Twee wekelijks (op de dinsdagmiddag) ontvangt u via Digiduif een nieuwsbrief met informatie over o.a. de komende (school) weken.
  • Via Klasbord worden de ouders door de leerkracht op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken.
  • In de derde schoolweek zijn er in alle groepen de informatieavonden. Leerkrachten en ouders maken hier kennis met elkaar en er wordt aan de ouders verteld wat er voor het betreffende schooljaar op het programma staat. Ook school- en groepsregels worden hier besproken.
  • Twee keer per jaar zijn er 10-minuten gesprekken, waarin de leerkracht met u over de vorderingen van uw kind praat. Wij verwachten dan ook dat u hier als ouder bij aanwezig bent. Een derde gesprek, aan het eind van een schooljaar, kan op verzoek van de leerkracht of de ouders plaatsvinden.

Er is altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind, de directeur of de intern begeleider.