Openbare school

Obs het Wooldrik geeft vanuit de gedachte van “openbaar onderwijs” onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden, talenten en ontwikkelingen van ieder kind. Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen en ouders zich gewaardeerd voelen. Het Wooldrik is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn en waar de verschillen tussen leerlingen gerespecteerd worden. HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) lessen zijn een vast onderdeel van ons curriculum. Vanaf groep 5 volgen alle leerlingen deze wekelijkse lessen, waarbij er wordt gewerkt aan de sociale, emotionele en morele ontwikkeling met als doel de kinderen te begeleiden om voor zichzelf en anderen een zinvol leven te verwezenlijken. Wij staan als school open voor alle levensbeschouwingen en vinden dat de kinderen op een neutrale wijze kennis moeten kunnen maken met deze levensbeschouwingen, zodat ze daarna zelf een bewuste keuze kunnen maken in wat zij belangrijk vinden en geloven (of niet). 

Onderdeel stichting Consent

Onze school maakt deel uit van Consent, de onderwijsorganisatie voor al het openbare basisonderwijs en openbaar speciaal basisonderwijs in Enschede, Losser, Overdinkel, Oldenzaal en Denekamp.