HVO

Burgerschap kan niet gezien worden als een apart vak. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van meerdere vakken. Burgerschap doe je dus niet in één les maar de hele week. Toch zijn er een aantal momenten waarop wij wel expliciet met burgerschap bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens de HVO lessen. Onze school heeft een voornamelijk autochtone populatie. Ongeveer 6 % van onze leerlingen is van allochtone afkomst. Omdat veel kinderen dus niet vanzelf met andere culturen in aanraking komen vinden we het belangrijk om onze leerlingen kennis te laten maken met elementen uit andere culturen. Dit doen we tijdens het werken rond thema’s, de HVO lessen en de vakken op het gebied van wereldoriëntatie. Vanaf groep 1 besteden we aandacht aan wederzijds respect. Onze school besteedt jaarlijks in de midden- en bovenbouw aandacht aan aspecten van oorlog en de verworvenheden van vrijheid en democratie. Ook discriminatie, waarden, normen en respect komen hierbij aan bod. Sinds 2011 zijn wij gestart met HVO lessen. Wij zijn de enige school in Enschede waar deze lessen worden gegeven. Vanaf groep 5 volgen alle leerlingen de wekelijkse HVO lessen. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan de emotionele, sociale en morele ontwikkeling met als doel de kinderen te begeleiden om voor zichzelf en anderen een zinvol leven te verwezenlijken. Wij staan als openbare school open voor alle levensbeschouwingen en vinden dat de kinderen op een neutrale wijze kennis moeten kunnen maken met deze levensbeschouwingen zodat ze daarna zelf een bewuste keuze kunnen maken in wat zij belangrijk vinden en geloven (of niet). Elke week opnieuw gaat juf Marleen met de kinderen op onderzoek. Zij begeleidt het onderzoeksproces waarin de leerlingen in alle openheid en in een veilige sfeer met elkaar delen wat ze denken, voelen en willen. HVO is met Hoofd (denken), Hart (voelen) en Handen (doen). HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt. HVO is een “ervaringsvak” waarbij we gebruik maken van verschillende werkvormen zoals kringgesprekken, tekenopdrachten en schrijfopdrachten, samenwerkingsopdrachten, filosofiegesprekken en andere creatieve werkvormen. Het uitgangspunt daarbij is telkens de leefwereld van de kinderen. 

Juf Marleen