Activiteiten in de onderbouw

We vinden het belangrijk dat het jonge kind zich in de volle breedte kan ontwikkelen. Daarom is er ruime aandacht voor tal van bewegings- en expressieactiviteiten en is er veel materiaal waarmee leerlingen kennis en vaardigheden kunnen opdoen. We proberen de sociaalemotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind nauwkeurig te volgen. Hiervoor verzamelen we de nodige informatie. Indien nodig stellen we dan het onderwijsprogramma bij. Voor kleuters is het spel een belangrijk middel om zich te ontwikkelen. Spelen is leren. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. In de onderbouw staat dan ook bij ons “Onderbouwd” in de kast. Een kast vol met ontwikkelingsmaterialen die de kinderen uitdagen en stimuleren om zo de benodigde doelen voor een verdere ontwikkeling te behalen. Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleuter-eigen materialen waarmee kinderen spelend en handelend kunnen leren. Het pakket is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor groep 1-2. De methode is ontwikkeld door Simone de Groot. Wij sluiten ons aan bij de visie van Onderbouwd, deze luidt als volgt: Speels werken aan doelen. Deze methode heeft de indeling van vier weken. Eén week is gericht op taal (binnen het thema), dan twee weken rekenen (binnen het thema) deze drie weken worden gevolgd door een herhalingsweek. Dit is om de taalontwikkeling optimaal te stimuleren en de woordenschat uit te breiden. Ook is dit om de vele rekendoelen te behalen die nodig zijn voor een goede start in groep 3. We vinden het 12 belangrijk dat het jonge kind zich in de volle breedte kan ontwikkelen. Daarom is er ruime aandacht voor tal van bewegings- en expressieactiviteiten en is er veel materiaal waarmee leerlingen kennis en vaardigheden kunnen opdoen.