Visie

Onze school biedt een veilige basis, met een prettige sfeer, waar kinderen met plezier naar school gaan. Wij halen het positieve in kinderen naar boven, gaan respectvol met elkaar om en kijken naar kansen en niet naar belemmeringen. Wij leren kinderen (sociale) vaardigheden zodat ze een volledig zelfstandig gelukkig mens kunnen worden, zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen. Wij leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en creatief te denken om ze voor te bereiden op de toekomst (burgerschap) rekening houdend met de veranderingen in de maatschappij. Wij werken daarbij vanuit de volgende kernwaarden:

  • Plezier
  • Respect
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Vanuit bovenstaande kernwaarden geven wij ons onderwijs vorm. De belangrijke basis daarbij is een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreĆ«erd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het voorkomen van ongelukken en letsel, maar ook sociale veiligheid. Wij zorgen voor een klimaat waarin kinderen zich thuis voelen en waar proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen het Wooldrik zien we dit terug door het hanteren van duidelijke gedragsverwachtingen. In elke ruimte wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt welk gedrag daar verwacht wordt. Dit gedrag wordt, wanneer kinderen dit laten zien, positief bekrachtigd. Daarnaast worden deze gedragsverwachtingen structureel in de groepen geoefend. Ook worden er in elke klas lessen in sociale vaardigheden gegeven. Wij vinden het als school erg belangrijk dat kinderen optimaal betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Om zorg te dragen voor betrokkenheid is het belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, om het kind keuzemogelijkheden te geven en om aan te sluiten bij het niveau van het kind. Binnen onze school zien we dit terug door het werken met de planborden in groep 1, 2 en 3, en de dag- en weektaken in de groepen 4 t/m 8. Hierdoor leren de kinderen eigen keuzes te maken, leren ze plannen, zelfstandig werken en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen werk.