Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een werkvorm waarbij leerlingen leren om zelfstandig leerstof te verwerken. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken tijd voor extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. Tijdens het zelfstandig werken, leren de kinderen veel vaardigheden die ze overal kunnen toepassen. Zo leren de kinderen:

  • verantwoordelijk te zijn voor het werk,
  • om te gaan met uitgestelde aandacht,
  • tijd en werk goed in te delen,
  • rekening te houden met een ander,
  • zelf problemen op te lossen,
  • hulp te vragen en ook hulp te geven.

 

Zelfstandig werken biedt de kinderen ook de mogelijkheid op eigen niveau en tempo te leren. 

Tijdens de lessen gebruiken de kinderen het zelfstandigwerkblokje. De leerkracht loopt tijdens het zelfstandig werken verschillende hulprondes en ziet aan de hand van het blokje op de tafels wat de kinderen van hem/haar verwachten.

De instructietafel

De instructietafel is een grote tafel in de klas waaraan meerdere kinderen met de leerkracht kunnen gaan zitten. De leerkracht gebruikt deze tafel voor extra instructie. De instructie wordt gegeven aan kleine groepjes of aan individuele kinderen die extra instructie nodig hebben. Voor iedereen in de groep is dan ook duidelijk dat de groep die daar zit niet gestoord mag worden. Voor de leerkracht biedt dit een uitstekende mogelijkheid om kinderen direct en adequaat te helpen.

Het blokje heeft drie bedrukte zijden:

Rode cirkel: ik werk stil en alleen, laat mij werken
Groene cirkel: ik kan je helpen als je dat wilt, ik mag ook vragen stellen.
Vraagteken: kun je mij helpen?