Sport en spel

Beweeg Wijs is een concept om kinderen spelenderwijs in beweging te krijgen. Beweeg Wijs is ontwikkeld voor kinderen op school en bij de kinderopvang. Het is de bedoeling dat er op school, vóór de lessen, in de pauzes en na de lessen meer gespeeld, dus meer bewogen wordt. Onder leiding van onze beweegwijscoach is er een beweegteam opgericht en is ons plein ingericht volgens de Beweeg Wijs speelgedrag kleuren: elk kind speelt veilig op de plek die het best bij hem / haar past. Deze kleurenindeling wordt ook op andere speelplekken in wijken en bij de kinderopvang toegepast.

Sporttoernooien Door de gemeente Enschede worden gedurende het hele jaar diverse sporttoernooien georganiseerd. Wij stimuleren onze kinderen om hier zoveel mogelijk aan deel te nemen. Het uitgangspunt van onze school is dat meedoen en plezier beleven belangrijker is dan het resultaat.

We doen mee aan de volgende sporttoernooien:

  • Basketbal
  • Korfbal
  • Voetbal
  • Tafeltennis
  • Beeball


In het kader van de Nationale Sportweek wordt er elk jaar voor de groepen 3 t/m 8 een grote sporten spelochtend georganiseerd. Deze wordt gehouden op een sportveld in de wijk. 

Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymnastiekles in het speellokaal van de school. Wij adviseren om hiervoor gymschoenen met een stroeve zool en met elastiek van boven of klittenband. U kunt uw kind helpen een flinke stap te zetten in zelfstandigheid, door hem of haar te leren zich aan- en uit te kleden. Tijdens de gymlessen dragen de kleuters alleen hun hemd en onderbroek. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles in de gymzaal in de buurt. De kinderen nemen gymkleding en gymschoenen mee in een gymtas. De gymschoenen mogen echter geen zwarte zool hebben. De kleding bestaat uit een broekje, shirt of turnpakje. De lessen worden gegeven aan de hand van het Vakwerkplan Bewegingsonderwijs van de gemeente Enschede. In dit vakwerkplan zijn 12 leerlijnen verwerkt: balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen, bewegen op muziek, tikspelen, doelspelen, mikken, jongleren en stoeispelen. 

Meneer Toon Dokter