Culturele en creatieve vaardigheden

Regelmatig gaan de leerlingen van de verschillende groepen op excursie. Dit kan een natuurexcursie zijn naar bijvoorbeeld het Ledeboerpark, een bezoek aan Concordia,  maar ook een expositie in één van de verschillende musea. Een aantal keren per jaar gaan er kinderen onder begeleiding van een ouder naar de Kunstuitleen om een schilderij uit te zoeken voor in de hal. Vaak hebben wij voor deze uitstapjes hulp van ouders nodig voor bijvoorbeeld het vervoer met auto’s.

Daarnaast verzorgt elke groep één keer per jaar een halspektakel voor de rest van de school. Dit gebeurt op het podium in de hal. Ouders van de kinderen die optreden zijn van harte welkom om naar dit spektakel te komen kijken.

Elke maand komt de boekenbus van de Bibliotheek Enschede voor onze school staan. Alle groepen gaan dan naar de boekenbus om nieuwe boeken uit te zoeken voor in de klas.

Op onze school krijgen alle groepen muziekles.  Deze muzieklessen hebben wij in samenwerking met de KEBH georganiseerd. Om de week komen er vakdocenten om de kinderen muziekles te geven. In de lessen wordt gezongen, gespeeld met ritme en melodie en wordt de basis gelegd voor het leren van het notenschrift en maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten.