PBS

Op school moet een kind volledig worden geaccepteerd en de mogelijkheden krijgen om zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen in een omgeving waar het zich veilig voelt. Daarom zijn er op onze school duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten (een respectprotocol is op school - ter inzage - aanwezig) en zijn er schoolen groepsregels. Deze zijn duidelijk zichtbaar in elke groep aanwezig. Om tot dat veilige schoolklimaat te komen, gebruiken wij Positive Behavior Support (PBS). PBS is een compleet programma om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en om te buigen naar gewenst gedrag. Het motto is: goed gedrag kun je leren! PBS is een schoolbreed programma dat de eenheid van regels binnen de school bevordert. Het heeft een integrale aanpak waarbij de directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders op één lijn wil krijgen voor wat betreft het omgaan met gedrag. Om dit proces te sturen is er een gedragsteam dat bestaat uit directie, interne begeleidster en leerkrachten. Het gedragsteam stippelt de route van het PBS-proces uit en zorgt er voor dat de afspraken ook uitgevoerd worden. PBS kent een schoolbrede aanpak van gedrag. Hierin worden afspraken gemaakt over de schoolregels en het belonen van goed gedrag. Het doel is dat het voor iedereen in de school duidelijk is welk gedrag in welke situatie wordt verwacht (heldere gedragsregels). Gewenst gedrag wordt in alle ruimtes en situaties beloond via een schoolbreed beloningssysteem. Het gedrag wordt in wekelijkse lessen aangeleerd en geoefend. Ongewenst gedrag wordt gevolgd in een computersysteem dat maandelijks wordt bijgehouden en geanalyseerd. Interventies worden altijd gepleegd op basis van deze concrete gegevens over individuele leerlingen of groepen.

Wanneer nodig zetten we op school soms een supportgroep in. Dit is een oplossingsgerichte benadering om storend gedrag om te zetten in ondersteunend en positief gedrag. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen voor elkaar. De supportgroep brengt op een aanstekelijke manier de rest van de klas in een positieve spiraal. Het is een heel eenvoudige, maar een zeer effectieve aanpak. Deze aanpak moedigt alternatief gedrag en attitudes aan. Leerlingen worden zeer intensief betrokken bij deze oplossingsgerichte benadering. Het kan dus zijn dat wij als een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, klasgenoten vragen om in een supportgroep plaats te nemen.

Ook werken we indien nodig met Kids' Skills. Dit is een speelse methode voor het oplossen van problemen bij kinderen. Centraal staat hierbij het idee dat vrijwel alle problemen kunnen worden gezien als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.