Nederlandse taal

Wij gebruiken de methode Taal Actief 4 vanaf groep 4 t/m 8. Iedere jaargang heeft een programma van 8 thema’s. We behandelen een thema in vier weken. Een thema wordt afgesloten met een toets. Daarna is er ruimte voor remediering. Elk thema begint met een verhaal en woordenschat.

Binnen een thema komen vier taaldomeinen aan bod:

  1. Verkennen van letters, klanken en leestekens
  2. Verkennen van woorden, woordvorming en woordbenoeming
  3. Verkennen van zinnen: zinsvorming en zinsontleding
  4. Verkennen van taalgebruik en taalverschijnselen

 

Ook spreken en luisteren komen aan bod, net als het schrijven van verhalen, gedichten en andere teksten. Er wordt gewerkt op drie niveaus. Daarnaast is er extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben.