Spelling

Voor spelling werken wij in de groepen 4 t/m 8 ook met de methode Taalactief. De leerlijnen taal en spelling in Taal actief zijn volledig op elkaar afgestemd. De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. Het spellingprogramma is overzichtelijk. In elke basisweek biedt Taalactief één nieuwe spellingcategorie aan. Vanaf eind groep 6 komt er per week één spellingcategorie werkwoordspelling bij. Daarnaast worden elke week twee eerder aangeboden categorieën opgefrist. Differentiëren op drie niveaus is met Taal actief standaard, ook bij Spelling. Op basis van het aantal fouten in het oefendictee van de instructieles bepaalt de leerkracht op welk niveau het kind start in de volgende les zelfstandig werken.