De ouderbijdrage

Met uw vrijwillige ouderbijdrage van € 35,- per kind worden allerlei bijzondere activiteiten betaald zoals:

   • de Sinterklaas en Kerstviering, het paasontbijt
   • theaterprojecten e.d.;
   • aanschaf van boeken voor de klassenbibliotheek tijdens Kinderboekenweek in oktober;
   • materiaal voor de handenarbeid;

U kunt het totale bedrag ineens of in termijnen overmaken. Voor eventuele verdere vragen over het schoolfonds kunt u bij de penningmeester terecht.