Het onderwijsconcept

Het Wooldrik staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen, en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van elk kind. Feedback op de leerresultaten, samenwerkend leren (coöperatief leren) en computerondersteunend onderwijs zijn belangrijke pijlers van het onderwijsconcept. De leeropbrengsten van de leerlingen vormen de basis: alle kwaliteit wordt optimaal benut.

Om kinderen beter te kunnen helpen en begeleiden in hun leerproces, bieden wij adaptief onderwijs aan. Ons streven is erop gericht om kinderen individueel zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Naast het aanbieden van de basisstof hanteren wij vormen van gedifferentieerde instructie en verwerking. Dit kan zowel remediërend (dus bij leerproblemen) als verrijkend zijn (voor leerlingen die de stof al beheersen). Op deze manier ontvangt elk kind het onderwijs dat zo goed mogelijk bij de eigen mogelijkheden aansluit. Om elk kind tot zijn recht te laten komen, hebben wij gekozen voor werkvormen die de leerkracht in staat stellen om meer aandacht aan het individuele kind te schenken. Wij maken gebruik van verschillende leerstijlen, werkvormen en strategieën.