25 September 2017

Informatieavonden

Evenals voorgaande jaren worden er aan het begin van het schooljaar weer informatieavonden per groep georganiseerd. Op deze avond zal de leerkracht u het een en ander vertellen over de dagelijkse gang van zaken in de groep.

Groep 1                                             Woensdag 27 september               19.00- 19.45 uur

Groep 2                                             Woensdag 27  september              19.00- 19.45 uur

Groep 3                                             Maandag 25 september                 19.00- 19.45 uur

Groep 4                                             Dinsdag 26 september                   19.00- 19.45 uur

Groep 5                                             Donderdag 28 september              19.00- 19.45 uur

Groep 6                                             Woensdag 27 september               18.00- 18.45 uur

Groep 7                                             Maandag 25 september                 19.30- 20.15 uur

Groep 8                                             Maandag 25 september                 19.00- 19.45 uur