Nieuws

Meld u voor nieuws aan bij digiduif!

25 September 2017

Informatieavonden

Evenals voorgaande jaren worden er aan het begin van het schooljaar weer informatieavonden per groep georganiseerd. Op deze avond zal de leerkracht u het een en ander vertellen over de dagelijkse gang van zaken in de groep.

Lees meer